JUDr. Viktória Bagala Vrábelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 790 pojednávaní a 676 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 5 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie náhradnej os.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie opatrovníka… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku mal. dieťaťa so… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, výchovné opatrenie + NO Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, výchovné opatrenie + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie náhradnej os.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.