Mgr. Pavol Dekánek

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 434 hearings and 196 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for about 25 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 658 days and on average was assigned 47 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 495 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 190 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 182 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 95,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 177,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendants – A. S. and X. N.
 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendants – H. T. and S. Y.
 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendant – X. D.
 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendant – T. X.
 5. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendant – Q. N.
 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendants – D. K., M. U., and S. P.
 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendant – Z. A.
 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendant – I. V.
 9. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendant – D. G.
 10. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – Mgr. Pavol Dekánek
  Defendants – N. H. and W. A.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.