JUDr. Rastislav Dlugoš

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, we register 1,395 hearings and 215 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 16 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014 and 2013.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1025 days in the period and was assigned on average 76 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65.2% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 115
 • Number of Affirmed Decisions – 75

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.8% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 238 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 205 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 115 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 56.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 603 days and on average was assigned 108 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 55
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 162 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 127 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 82 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Semináre a školenia: 3 semináre – 5 dní : Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 21.–22.1.2013; Ochrana spotrebiteľa s osobitným akcentom na rozhodcovské konanie 24.4.2013; Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest 20.–21.5.2013.
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 9 seminárov t.j. 17 dní : Aktuálne problémy v oblasti správneho súdnictva (19.–20.11.2012); Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (14.–15.06.2012); Trestná činnosť mladistvých. Kriminalita mládeže. Restoratívna justícia (28.–.29.05.2012); Porovnávacia štúdia v krajinách EÚ so zameraním sa na trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb (14.–15.05.2012); Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti. Aplikačná prax v súvislosti s násilnou kriminalitou (02.–03.04.2012); Drogová kriminalita (26.–27.03.2012); Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť (08.03.2012); Informačno–technické prostriedky a prostriedky operatívno–pátracej činnosti (20.–21.02.2012); Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie a väzba (19.–20.01.2012).
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 10 dní: Väzba – aplikačné problémy (4.–5.4.2011), Akt. otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP (2.–3.6.2011), Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z podľadu judikatúry ESĽP, ÚS SR a ÚS ČR (13.–14.6.2011), Obete domáceho násilia, ich ochrana s dôrazom na násilie páchané na ženách (14.–15.11.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva (8.–9.12.2011), Rozšírené trestnoprávne kolégium KS TN (19.9.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 9 seminárov t.j. 17 dní : Aktuálne problémy v oblasti správneho súdnictva (19.–20.11.2012); Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (14.–15.06.2012); Trestná činnosť mladistvých. Kriminalita mládeže. Restoratívna justícia (28.–.29.05.2012); Porovnávacia štúdia v krajinách EÚ so zameraním sa na trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb (14.–15.05.2012); Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti. Aplikačná prax v súvislosti s násilnou kriminalitou (02.–03.04.2012); Drogová kriminalita (26.–27.03.2012); Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť (08.03.2012); Informačno–technické prostriedky a prostriedky operatívno–pátracej činnosti (20.–21.02.2012); Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie a väzba (19.–20.01.2012). ; 2013 – Semináre a školenia: 3 semináre – 5 dní : Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 21.–22.1.2013; Ochrana spotrebiteľa s osobitným akcentom na rozhodcovské konanie 24.4.2013; Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest 20.–21.5.2013.
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 10 dní: Väzba – aplikačné problémy (4.–5.4.2011), Akt. otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP (2.–3.6.2011), Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z podľadu judikatúry ESĽP, ÚS SR a ÚS ČR (13.–14.6.2011), Obete domáceho násilia, ich ochrana s dôrazom na násilie páchané na ženách (14.–15.11.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva (8.–9.12.2011), Rozšírené trestnoprávne kolégium KS TN (19.9.2011)

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Rastislav Dlugoš
  Defendants – H. N. and T. E.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin vydierania Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací trestný… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Judge – JUDr. Rastislav Dlugoš
  Defendants – H. Q. and X. Z.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.