Krajský súd Trenčín Nám. sv. Anny č. 28, 911 80 Trenčín

At the court there are 47 judges working.

For the court we register 23,737 hearings and 36,098 judgements.

Overall 3rd at most fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 13,303€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trenčín
Nám. sv. Anny č. 28
911 80 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
(prestávka - obed, administratíva) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(prestávka - obed, administratíva) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudca súdu je Mgr. Marek Anovčin a podpredseda je JUDr. Alena Radičová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

159

230

Mgr. Marek Anovčin

sudca

0

0

JUDr. Michal Antala

sudca

518

45

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

748

800

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

436

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

813

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

129

0

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 783

1 934

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

551

0

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

914

495

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

167

2

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 028

721

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 383

899

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

783

154

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

82

35

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

522

326

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

223

544

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

816

1 451

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 341

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 125

1 502

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

152

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

851

1 509

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Bc. Mária Šadláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 781

1 012

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

135

915

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

95

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

91

4

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

165

1

JUDr. Milan Straka

sudca

355

223

JUDr. Jozef Šulek

sudca

92

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

135

47

JUDr. Peter Tóth

sudca

997

903

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

149

35

JUDr. Denis Vékony

sudca

133

351

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

230

248

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

143

342

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

152

407

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 741

1 926

JUDr. Iveta Záleská

predseda

170

46

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

159

230

Mgr. Marek Anovčin

sudca

0

0

JUDr. Michal Antala

sudca

518

45

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

748

800

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

436

Mgr. Marta Božková

pravdepodobne VSÚ

0

96

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

813

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

129

0

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 783

1 934

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Dobrík

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

551

0

JUDr. Dušan Ecker

sudca

529

306

JUDr. Juraj Florovič

sudca

962

1 669

JUDr. Ondrej Gáborík

sudca

560

387

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

914

495

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

167

2

JUDr. Viera Hrnčárová

sudkyňa

6

119

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 028

721

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 383

899

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

5

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

783

154

Mgr. Lukáš Kolarovský

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

82

35

JUDr. František Kováč

sudca

855

901

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

223

544

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kutiš

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

816

1 451

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 341

JUDr. Alica Lukáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 125

1 502

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Marková

sudkyňa

1 317

2 448

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

152

JUDr. Jozef Mészáros

sudca

529

230

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

Mária Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

116

200

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 388

2 783

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

851

1 509

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Bc. Mária Šadláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 781

1 012

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

135

915

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

95

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

91

4

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

165

1

JUDr. Milan Straka

sudca

355

223

JUDr. Jozef Šulek

sudca

92

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

135

47

JUDr. Peter Tóth

sudca

997

903

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

149

35

JUDr. Eva Vašková

sudkyňa

408

720

JUDr. Denis Vékony

sudca

133

351

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

230

248

JUDr. Rastislav Vranka

sudca

1 393

459

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

143

342

Mária Zacková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

152

407

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 741

1 926

JUDr. Iveta Záleská

predseda

170

46

JUDr. Elena Zaťková

sudkyňa

943

1 675

JUDr. Emília Zimová

sudkyňa

1 076

2 387

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1878-2/2019-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – U. V.
  Odporca – I. G.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5601226180 0 z 22.6.2020 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Ing. Miroslav Manďák
  Navrhovateľ – C. H.
  Odporca – L. R.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods.2 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin všeobecného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods. 1, 3 písm. b)… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 102142716/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 102221782/2019 z 23.9.2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, OÚ-TN-OVBP2-2019/006719-2Br z… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .