JUDr. Rastislav Dlugoš

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 1 395 pojednávaní a 217 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1025 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 115
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 75

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 238 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 205 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 115 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 603 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 55
 • Počet potvrdených odvolaní – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 162 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 127 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 82 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Semináre a školenia: 3 semináre – 5 dní : Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 21.–22.1.2013; Ochrana spotrebiteľa s osobitným akcentom na rozhodcovské konanie 24.4.2013; Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest 20.–21.5.2013.
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 9 seminárov t.j. 17 dní : Aktuálne problémy v oblasti správneho súdnictva (19.–20.11.2012); Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (14.–15.06.2012); Trestná činnosť mladistvých. Kriminalita mládeže. Restoratívna justícia (28.–.29.05.2012); Porovnávacia štúdia v krajinách EÚ so zameraním sa na trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb (14.–15.05.2012); Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti. Aplikačná prax v súvislosti s násilnou kriminalitou (02.–03.04.2012); Drogová kriminalita (26.–27.03.2012); Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť (08.03.2012); Informačno–technické prostriedky a prostriedky operatívno–pátracej činnosti (20.–21.02.2012); Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie a väzba (19.–20.01.2012).
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 10 dní: Väzba – aplikačné problémy (4.–5.4.2011), Akt. otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP (2.–3.6.2011), Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z podľadu judikatúry ESĽP, ÚS SR a ÚS ČR (13.–14.6.2011), Obete domáceho násilia, ich ochrana s dôrazom na násilie páchané na ženách (14.–15.11.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva (8.–9.12.2011), Rozšírené trestnoprávne kolégium KS TN (19.9.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 9 seminárov t.j. 17 dní : Aktuálne problémy v oblasti správneho súdnictva (19.–20.11.2012); Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (14.–15.06.2012); Trestná činnosť mladistvých. Kriminalita mládeže. Restoratívna justícia (28.–.29.05.2012); Porovnávacia štúdia v krajinách EÚ so zameraním sa na trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb (14.–15.05.2012); Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti. Aplikačná prax v súvislosti s násilnou kriminalitou (02.–03.04.2012); Drogová kriminalita (26.–27.03.2012); Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek – 1. časť (08.03.2012); Informačno–technické prostriedky a prostriedky operatívno–pátracej činnosti (20.–21.02.2012); Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie a väzba (19.–20.01.2012). ; 2013 – Semináre a školenia: 3 semináre – 5 dní : Kontradiktórnosť hlavného pojednávania 21.–22.1.2013; Ochrana spotrebiteľa s osobitným akcentom na rozhodcovské konanie 24.4.2013; Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest 20.–21.5.2013.
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 10 dní: Väzba – aplikačné problémy (4.–5.4.2011), Akt. otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP (2.–3.6.2011), Postavenie sudcu a organizácia súdnej moci z podľadu judikatúry ESĽP, ÚS SR a ÚS ČR (13.–14.6.2011), Obete domáceho násilia, ich ochrana s dôrazom na násilie páchané na ženách (14.–15.11.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva (8.–9.12.2011), Rozšírené trestnoprávne kolégium KS TN (19.9.2011)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Sudca – JUDr. Rastislav Dlugoš
  Obžalovaní – H. N. a T. E.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin vydierania Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací trestný… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
  Sudca – JUDr. Rastislav Dlugoš
  Obžalovaní – H. Q. a X. Z.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.