Mgr. Adriana Dobiášová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 4 856 pojednávaní a 3 820 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1430 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 129 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 169
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 127

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 248,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 223 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 161 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 72,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1018 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 95 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 123
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 98

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 259 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 231 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 151 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 65,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 84,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 663 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 197 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 84,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 86
 • Počet potvrdených odvolaní – 73

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 93 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 117 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 50 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 20 – 23. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností +NO Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, striedavá starostlivosť Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie NO vo veci úpravy… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.