JUDr. Natália Slivenská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 818 pojednávaní a 1 407 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 2… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žalobkyňa: 1./ Dagmar… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, NO + zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie PS Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.