Mgr. Ivana Dufalová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 3 149 pojednávaní a 1 890 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 26 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1458 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 107 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 176
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 141

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 310,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 480 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 146 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 30,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 119,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1042 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 62 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 95
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 75

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 299 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 383 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 126 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 81,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 74 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 81,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 55
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 210 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 91 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 95 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 74,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 11,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 20.6.–21.6.2013–Ochrana osobnosti; 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž; 18.3–19.3.2013–Aplikácia práva EÚ v praxi;
 • 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 29.2–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra ESĽP12.–13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej politiky EÚ, 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve, 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti v rámci EÚ, 18.–19.12.2012 – Aplikácia práva EÚ
 • 2011 – Obchodno–záväzkové vzťahy – 1 deň Postavenie sudcu – 2 dni Obchodné právo – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni ; 2012 – 13.3–14.3.2012 – Profesionálna etika sudcu, 29.2–1.3.2012 – Právny styk s cudzinou, doručovanie, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, judikatúra ESĽP12.–13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej politiky EÚ, 12.–13.4.2012 – Prehľad akt. judikatúry v obchodnom práve, 26.–27.11.2012 – Obchodné spoločnosti v rámci EÚ, 18.–19.12.2012 – Aplikácia práva EÚ; 2013 – 20.6.–21.6.2013–Ochrana osobnosti; 21.10.–22.10.2013–Priemyselné práva, nekalá súťaž; 18.3–19.3.2013–Aplikácia práva EÚ v praxi;
 • 2011 – Obchodno–záväzkové vzťahy – 1 deň Postavenie sudcu – 2 dni Obchodné právo – 2 dni Právomoc, výkon rozhodnutí – 1 deň Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civ. práva – 1 deň ESĽP, Štrasburg, Luxemburg – 3 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 45008 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2000,59 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 37003,51 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4218 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 43 320,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3054 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 130,39 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.516,53 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15 000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť uznesenia valného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 217143,82 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 659,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15 733,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 25000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 7 380,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 455,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 18851,94 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.424,34 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 29 843,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba na vypratanie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.