Mgr. Michal Vigaš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Partizánske, evidujeme 2 177 pojednávaní a 2 015 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 919 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 75 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 189
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 134

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 183,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 143 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 71 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 49,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 485 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 324 – 344. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 89
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 58

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 243 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 260 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 67 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 25,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 88,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 44 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 480 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1190 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletého do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin týrania blízkej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["E", "C"]
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže spolupách.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["F", "B"]
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zneužívania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["O", "Q"]
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin podvodu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["S", "R"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["Q", "V"]
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, výkon trestu povinnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin znásilnenia podľa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["A", "O"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["I", "Z"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["J", "L"]
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin znásilnenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["X", "N"]
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
  Obžalovaný – ["U", "C"]
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie maloletého do… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.