Okresný súd Partizánske 1. mája 4, 958 26 Partizánske

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 17 195 pojednávaní a 26 762 rozhodnutí.

Celkovo 1. až 2. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 0€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,6 mesiaca

Celkovo 4. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 4. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,1 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Partizánske
1. mája 4
958 26 Partizánske
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 31.12.2021 od 7:30 hod. do 11.30 hod. od 12:00 hod. do 13:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 31.12.2021 od 07.30 hod. do 11.30 hod. od 12.00 hod. do 13.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Štefčík.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Blašková

sudkyňa

2 843

2 566

JUDr. Božena Brinčíková

sudkyňa

1 883

2 035

JUDr. PhD. Eva Matulayová

sudkyňa

941

844

Mgr. PhD. Radoslav Smatana

sudca

2 740

2 330

JUDr. Eduard Szabo

sudca

3 458

3 710

Mgr. Michal Vigaš

sudca

2 877

3 356

JUDr. Peter Šefčík

sudca

0

0

JUDr. Peter Štefčík

predseda

1 250

3 558

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Infocentrum

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Alena Blašková

sudkyňa

2 843

2 566

JUDr. Božena Brinčíková

sudkyňa

1 883

2 035

Mgr. Alena Hudecová

pravdepodobne VSÚ

0

367

JUDr. PhD. Eva Matulayová

sudkyňa

941

844

JUDr. Pavol Miháľ

pravdepodobne VSÚ

0

32

Simona Plachá

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Podmanická

pravdepodobne VSÚ

0

560

JUDr. Adriana Považanová

sudkyňa

358

525

Mgr. Anna Ratvajská

pravdepodobne VSÚ

0

615

Mgr. PhD. Radoslav Smatana

sudca

2 740

2 330

JUDr. Jozef Stanko

sudca

0

3

JUDr. Eduard Szabo

sudca

3 458

3 710

Mgr. Michal Vigaš

sudca

2 877

3 356

JUDr. Peter Šefčík

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

393

696

JUDr. Peter Štefčík

predseda

1 250

3 558

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného a zverenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 232.320,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 2.200,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 20.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokr. zločin skrátenia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 3.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.400,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .