Mgr. Peter Guček

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Senica, evidujeme 113 pojednávaní a 275 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 1 376 pojednávaní a 970 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 69.88% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 83 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 218.18%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 190 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 288 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 279.144. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 162 nevybavených vecí. Z nich 46.30% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spätvzatie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.368,61 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 18.914,68 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena súdneho rozhodnutia o… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava styku starých rodičov… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.940,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.368,61 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 10.509,19 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 7.834,63 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.