Mgr. Peter Guček

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 1 113 pojednávaní a 765 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Senica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 255 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na vyporiadanie BSM… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 179.466,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.278,83 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 179.466,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu rozhodnutia o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zmena úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zníženie výživného a protinávrh… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Ochranu práv spotrebiteľa, o… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu práv spotrebiteľa, o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.544.420,77 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.