Mgr. Peter Guček

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 654 pojednávaní a 432 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Senica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 255 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 102.000,00 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 3.199.125,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 32.533,27 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2286.48 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie, že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 5.456,01 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 804,50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 7465,15 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradná osobná starostlivosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 766,80 € a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.