Mgr. Dalibor Miľan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 1 873 pojednávaní a 2 660 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1481 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 36 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 549 – 560. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 347
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 184

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 300,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 168 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 96 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 57,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 142,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1053 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 32 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 639 – 649. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 49,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 236
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 117

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 376 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 591 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 259 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 43,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 619 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 168 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 131
 • Počet potvrdených odvolaní – 75

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 266 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 346 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 240 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 150,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 578 – 584. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 18. – 19. 06. 2012 – spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností
 • 2011 – žiadna; 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 18. – 19. 06. 2012 – spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností
 • 2011 – žiadna
 • 2011 – od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 z dôvodu výkonu funkcie podpredsedu súdu (v období od 1. 2. 2011 do 31. 3. 2011 aj zastupovanie predsedu súdu)
 • 2011 – od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 z dôvodu výkonu funkcie podpredsedu súdu (v období od 1. 2. 2011 do 31. 3. 2011 aj zastupovanie predsedu súdu)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozšírenie obmedzenia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 160,09 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12993,02 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 229,43 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 835 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 100,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6283,2 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.