JUDr. Eva Farkašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 4 755 pojednávaní a 3 663 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 17 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1486 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 566 – 574. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 274
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 167

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 405,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 212 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 131 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 61,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1072 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 201
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 120

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 304 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 398 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 128 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 181 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 147
 • Počet potvrdených odvolaní – 80

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 205 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 221 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 108 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 545 – 555. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 10
 • 2012 – 11
 • 2011 – od 1.6.2011 zastavený nápad v senáte 28C z dôvodu pridelenia sudkyne na rodinné a opatrovnícke oddelenie
 • 2011 – od 1.6.2011 zastavený nápad v senáte 28C z dôvodu pridelenia sudkyne na rodinné a opatrovnícke oddelenie
 • 2011 – 3; 2012 – 11; 2013 – 10
 • 2011 – 3

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o priznanie rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu práv a povinností +… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do striedavej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.