JUDr. Stanislav Galovič

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Lučenec, we register 3,578 hearings and 2,258 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014 and 2013.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is excellent.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from criminal agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from criminal agenda.

Component – Quality

We register 71.02% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 383 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 103.06% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 44 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 303 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is better than average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 333.186. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 35 unresolved cases at the end of 2021. From those 17.14% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is better than average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1550 days in the period and was assigned on average 126 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 81 – 98. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.5% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 268
 • Number of Affirmed Decisions – 197

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.9% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 63.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 66 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 10 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 15.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 111.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1088 days in the period and was assigned on average 98 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 30.5 from 40 possible points and ranked on 48 – 53. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.3% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 210
 • Number of Affirmed Decisions – 156

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 81 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 93 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 0 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 0% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 99.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 659 days and on average was assigned 129 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 90
 • Number of confirmed judgements – 58

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 57 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 46 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 3 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 3,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 99,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 24 – 27. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 25.04.2013 – 26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov
 • 2012 – 0 dní
 • 2011 – 0; 2012 – 0 dní; 2013 – 25.04.2013 – 26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozovania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – I. L.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozovania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – A. D.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – E. X.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neoprávneného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – W. L.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – A. N.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – M. B.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, krádeže Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – S. G.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin sexuálneho… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – G. T.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin výtržníctva Hearing was held on

  Court – Okresný súd Lučenec
  Judge – JUDr. Stanislav Galovič
  Defendant – N. X.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.