JUDr. Zuzana Hlistová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 048 pojednávaní a 373 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 12
 • Prieťahy pred pridelením veci – 12

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 453 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 11.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 618 – 622. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 5.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 24,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 9,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1085,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 464 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 403 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 86,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 143,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 23 000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 29.015,50 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu osobnosti s náhradou… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie spôsobu… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 992,54 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 11.093,71 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 760,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie predbežného opatrenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 74,62 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 141,40 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 377,42 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Neplatnosť právneho úkonu -… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 23 000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie poistného plnenia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 29.015,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.