JUDr. Zuzana Hlistová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 202 pojednávaní a 475 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 12
 • Prieťahy pred pridelením veci – 12

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 453 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 11.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 618 – 622. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 5.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 24,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 9,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1085,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 464 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 403 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 86,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 143,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 1 950,83 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.694,05 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právneho vzťahu Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 6.740,- € a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že zmluva o úvere č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 4720 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1274,7 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že navrhovateľ je… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 697 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zrušenie vecného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 527,40 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, o náhrady škody 19.663,67 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1951,45 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 484 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.694,05 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.