JUDr. Iveta Gildeinová

 1. Active judge at the court Okresný súd Humenné, we register 6,101 hearings and 4,201 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1520 days in the period and was assigned on average 108 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 345 – 368. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.2% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 314
 • Number of Affirmed Decisions – 233

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.2% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 297.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 206 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 134 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 65% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 127.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1095 days in the period and was assigned on average 89 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 525 – 541. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.3% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 171
 • Number of Affirmed Decisions – 115

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.1% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 298 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 309 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 123 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 39.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 76.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 661 days and on average was assigned 190 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 79
 • Number of confirmed judgements – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 128 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 160 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 82 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – Odborný seminár 24.11.2011 – Prešov 1 deň
 • 2011 – Odborný seminár 24.11.2011 – Prešov 1 deň
 • 2011 – Od 1.9.2011 zastavený nápad v agende C, Od 1.9.2011 pridelený nápad v agende P
 • 2011 – Od 1.9.2011 zastavený nápad v agende C, Od 1.9.2011 pridelený nápad v agende P

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zverenie mal. detí do… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zníženie výživného k mal.… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností k… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zníženie výživného k mal.… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, na rozvod manželstva a… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu výkonu rodičovských… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného pre mal.… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného pre mal.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody spôsobenej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1550 eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zníženie výživného pre… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného na… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu rodičovských práv a… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.