JUDr. Iveta Gildeinová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 7 526 pojednávaní a 5 355 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 18 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 72.35% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 528 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 94.37%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 175 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 1258 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 495.818. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 604 nevybavených vecí. Z nich 20.70% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1520 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 314
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 233

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 297,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 206 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 134 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 127,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1095 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 89 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 171
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 115

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 298 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 309 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 123 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 76,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 661 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 190 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 128 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 160 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 82 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Odborný seminár 24.11.2011 – Prešov 1 deň
 • 2011 – Odborný seminár 24.11.2011 – Prešov 1 deň
 • 2011 – Od 1.9.2011 zastavený nápad v agende C, Od 1.9.2011 pridelený nápad v agende P
 • 2011 – Od 1.9.2011 zastavený nápad v agende C, Od 1.9.2011 pridelený nápad v agende P

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Pestúnska starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu výkonu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na ustanovenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na ustanovenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu mzdy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena vyplácania výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.