JUDr. Eva Širilová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 242 pojednávaní a 76 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 27219,35 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 805,22 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 6.165,26 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, osvojenie mal. dieťaťa Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena zariadenia - NO Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1693,25 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1922,52 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.