JUDr. Rastislav Žigo

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 1 073 pojednávaní a 864 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť výpovede z nájomnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 31032,6 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 59,57 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 334,99 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zruš. a vypor. podiel. spoluvl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 9.800 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 1 046,48 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 16.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zruš. a vyp. pod. spol. a vyp.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 9.717,59 EUr s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť výpovede z nájomnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 18 200 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 80000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, PR 6.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 567,96 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 315 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 209,37 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.