Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, 901 19 Malacky

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 715 pojednávaní a 35 681 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421348816180
Fax:
+42134/8 816 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:
+421288810285, 0903 424 263

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/8 816 200
Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/8 816 180, 034/8 816 191 .
Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Viera Malinowska.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

325

132

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

3 391

3 389

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

98

5

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

2 495

1 854

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

3 208

2 910

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

1 515

1 046

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

3 245

3 125

Mgr. Adriana Šimková

sudkyňa

1 578

1 260

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

27

JUDr. Erik Tomus

sudca

930

976

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

921

1 284

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

225

369

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

446

227

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

325

132

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

453

783

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

119

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

476

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

68

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ľubomír Hudák

sudca

748

746

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

489

Mgr. Veronika Húšťavová

pravdepodobne VSÚ

0

215

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

823

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

3 391

3 389

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

1 715

JUDr. Kristína Lakotová

sudkyňa

276

1 644

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

98

5

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

970

743

JUDr. Viera Malinowska

podpredseda

2 495

1 854

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

811

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

0

145

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

3 208

2 910

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

1 515

1 046

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

3 245

3 125

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Adriana Šimková

sudkyňa

1 578

1 260

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

27

JUDr. Erik Tomus

sudca

930

976

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

2 810

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

606

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

921

1 284

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

225

369

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

446

227

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 3540,24 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP k malolet.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zruš. a vypor. podiel. spoluvlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 1 800,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.028,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na maloletú Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností na čas do… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP na čas do rozvodu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .