Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, 901 19 Malacky

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 784 pojednávaní a 47 566 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredseda súdu je Mgr. Adriana Šimková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

1 540

1 314

JUDr. Lucia Dlugolinská

sudkyňa

167

251

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

10

0

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

5 177

4 781

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

JUDr. Jana Kurnotová

sudkyňa

1 795

1 327

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

369

253

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

JUDr. Veronika Miková

sudkyňa

139

24

Mgr. Ján Pastirčík

sudca

784

808

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

2 127

1 522

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

4 480

4 603

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

933

824

Mgr. Adriana Šimková

podpredseda

2 476

1 697

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

14

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

1 608

1 305

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

1 540

1 314

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

453

783

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

118

JUDr. Lucia Dlugolinská

sudkyňa

167

251

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

10

0

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

68

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

471

JUDr. Ľubomír Hudák

sudca

748

752

Mgr. Veronika Húšťavová

pravdepodobne VSÚ

0

241

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

815

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

5 177

4 781

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

1 688

JUDr. Jana Kurnotová

sudkyňa

1 795

1 327

JUDr. Kristína Lakotová

sudkyňa

276

1 638

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

369

253

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

970

744

JUDr. Viera Malinowska

predseda

2 880

2 064

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

JUDr. Veronika Miková

sudkyňa

139

24

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

785

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

0

145

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

3 919

3 463

Mgr. Ján Pastirčík

sudca

784

808

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

2 127

1 522

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

4 480

4 603

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

45

JUDr. Erik Tomus

sudca

1 686

2 629

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

2 701

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

605

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

921

1 241

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

933

824

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

474

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Adriana Šimková

podpredseda

2 476

1 697

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

14

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

1 608

1 305

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Obžalovaný – L. Q.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do starostlivosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Zuzana Albert
  Obžalovaný – W. R.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy výkonu rod. práv… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku +… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .