Okresný súd Malacky Mierové nám. 10, 901 19 Malacky

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 340 pojednávaní a 33 278 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 20,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,9 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,6 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,2 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10
901 19 Malacky
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Poznámka:
obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Malinowska a podpredseda je JUDr. Viera Malinowská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

370

149

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

3 460

3 161

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

139

9

JUDr. Viera Malinowska

predseda

2 526

1 674

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

3 299

2 658

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

1 582

942

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

3 291

2 840

Mgr. Adriana Šimková

sudkyňa

1 604

1 165

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

14

JUDr. Erik Tomus

sudca

958

899

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

921

1 184

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

225

309

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

525

249

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Albert

sudca

370

149

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

453

769

Mgr. Pavol Benko

pravdepodobne VSÚ

0

114

Mgr. Jana Černá

pravdepodobne VSÚ

0

461

Mgr. Marek Ferenčík

pravdepodobne VSÚ

0

64

Naďa Hrubá

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ľubomír Hudák

sudca

748

709

Mgr. Filip Hudec

pravdepodobne VSÚ

0

469

Mgr. Veronika Húšťavová

pravdepodobne VSÚ

0

209

Mgr. Dušan Komanický

pravdepodobne VSÚ

0

774

JUDr. Andrea Kralovičová

sudkyňa

3 460

3 161

JUDr. Juraj Kubaský

sudca

0

0

Mgr. Miriama Kunšteková

pravdepodobne VSÚ

0

1 594

JUDr. Kristína Lakotová

sudkyňa

276

1 600

JUDr. Natália Laurenčíková

sudkyňa

139

9

Mgr. Miroslav Lehoczký

sudca

970

714

JUDr. Viera Malinowska

predseda

2 526

1 674

JUDr. Viera Malinowská

podpredseda

0

0

Mgr. Veronika Mračnová

pravdepodobne VSÚ

0

796

Alená Mrázová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

0

145

JUDr. Katarína Ondrejáková

sudkyňa

3 299

2 658

Mgr. Anna Přikrylová

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Ing. Anna Přikrylová

sudkyňa

1 582

942

JUDr. Miroslav Rudinský

sudca

3 291

2 840

Blanka Šafránková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Adriana Šimková

sudkyňa

1 604

1 165

Bc. Veronika Šimková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Natália Šipošová

sudkyňa

0

0

PhDr. Denisa Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Katarína Šubjaková

sudkyňa

7

14

JUDr. Erik Tomus

sudca

958

899

Mgr. Veronika Trajlínková

pravdepodobne VSÚ

0

2 572

JUDr. Danica Veselovská

podpredsedníčka

503

589

Kristína Vilémová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

921

1 184

JUDr. Katarína Zaťková

sudkyňa

225

309

JUDr. Rastislav Žigo

sudca

525

249

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 3540,24 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Erik Tomus
  Obžalovaný – Iveta Horváthová
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozkaz na plnenie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie malolet. do náhr.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vecného bremena za… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na ochr. osobnosti a o… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody vo výške 150… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh otca na úpravu styku s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – Mgr. Adriana Šimková
  Obžalovaný – Michal Dodávka
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .