Mgr. Peter Majcher

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Martin, evidujeme 854 pojednávaní a 483 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu úpravy styku… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojiteľnosť mal. dieťaťa +… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie dohody o úprave… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do striedavej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na osvojenie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu úpravy styku… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.