JUDr. František Krasňan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Poprad, evidujeme 972 pojednávaní a 842 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska mal. dieťaťa Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 129 049,07 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť výpovede z… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplat.schôdzi… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 279,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o udelenie súhlasu na zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie povinnosti vymazať z… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 480.000,-- Kč s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.