Mgr. Jana Tvrdíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 758 pojednávaní a 553 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie rozh. vo veci plnenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava pomerov Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva - úprava Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletého - NO Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.