Mgr. Jana Tvrdíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 1 355 pojednávaní a 934 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletého dieťaťa Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, povolenie sobáša Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva-výchova Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva- výchova Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku otca s malol. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie poručníka a návrh… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh vo veci vydania… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie náhradenej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva- výchova Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.