Mgr. Monika Grešková

  1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
    Poznámka: - od 1. januára 2001 má prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z.
  1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne vynesené súdne rozhodnutia.

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne minulé súdne pojednávania.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.