Mgr. Andrea Szombathová Poláková

 1. Active judge at the court Krajský súd Nitra, we register 41 hearings and 10 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Spätvzatie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie veci a zaplatenie… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinnosti… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie o neexistencie dlhu Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 402,99 eur s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie veci Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť kúpnych zmlúv Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie o neexistencie dlhu Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 153,41 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.