JUDr. Martina Mésarošová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 453 pojednávaní a 162 rozhodnutí.
  Poznámka: .

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie existencie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť výpovede z prac.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada mzdy 32 539,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 163,33 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3816,1 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, na ochranu spotrebiteľa a iné… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8700 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 492,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1516,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 51 509,62 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 974,36 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nevyplatenie náhrady mzdy za… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1142,4 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 177,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.