JUDr. Simona Vráblová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: - hosťujúci sudca na Okresnom súde Piešťany.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok pre zmeškanie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok pre zmeškanie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu mzdy z dôvodu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 131,32 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti výpovede… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie miery zodpovednosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.200,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.875,37 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.802,50 Eur a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.126,29 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 842,84 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.580,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia prac.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 980,-- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.875,37 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehn. nie sú… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie miery zodpovednosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 36.878,52 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.