Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 37 sudcov.

Pre súd evidujeme 12 937 pojednávaní a 18 867 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:
+421338820111
Fax:
+4210338820191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421338820200
Poznámka:
Krajský súd v Trnave oznamuje verejnosti, že dňa 14.6.2017 t.j. v stredu bude od 8.00 do 11.00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie a z tohto dôvodu nebude v tomto čase zabezpečená riadna prevádzka súdu.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
033/8 820 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

0

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

509

561

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

213

Mgr. Fedor Benka

sudca

7

1 203

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

63

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

787

1 363

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 196

900

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

0

JUDr. Róbert Foltán

sudca

183

760

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

4

234

JUDr. Martin Holič

sudca

396

367

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

658

782

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

1 698

954

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

2

33

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

48

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 368

1 043

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

1

300

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

687

242

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

789

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 002

1 509

Mgr. Jozef Mačej

sudca

3

611

JUDr. Ján Mihal

sudca

112

188

JUDr. Pavol Sládok

podpredseda

879

296

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

758

450

JUDr. Ľubica Spálová

podpredseda

765

898

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

645

310

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

49

26

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

3

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

645

345

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

271

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

1

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

0

27

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

0

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

509

561

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

213

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 097

Mgr. Fedor Benka

sudca

7

1 203

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

169

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

63

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

787

1 363

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

0

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

725

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 196

900

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

0

JUDr. Róbert Foltán

sudca

183

760

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

4

234

JUDr. Martin Holič

sudca

396

367

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

658

782

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

1 698

954

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

2

33

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

134

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

48

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 368

1 043

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

231

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

1

300

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

66

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

687

242

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

453

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

789

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 002

1 509

Mgr. Jozef Mačej

sudca

3

611

JUDr. Ján Mihal

sudca

112

188

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

podpredseda

879

296

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

758

450

JUDr. Ľubica Spálová

podpredseda

765

898

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

645

310

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

49

26

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

3

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

645

345

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

271

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

1

Vladimír Vlček

sudca

275

95

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

0

27

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba OU-TT-OVBP2-2016/01728/Ve z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – EUNICA MEDIA
  Odporca – Okresný úrad Trnava
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba OU-TT-OVBP2-2015/003459/PaHo Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – MENERT
  Odporca – Okresný úrad Trnava
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba S/2014/00526-2.1 O-285/2013 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – TORSON
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že nehnuteľnosť nie je zaťažená… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 27.2.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Ivana Horníková
  Odporca – Sociálna poisťovňa ústredie
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .