Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 60 sudcov.

Pre súd evidujeme 24 097 pojednávaní a 32 286 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a podpredseda je JUDr. Eva Behranová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

380

351

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

625

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

607

369

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

392

420

Mgr. Fedor Benka

sudca

382

1 666

JUDr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

260

466

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

2 053

2 111

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

263

398

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 967

1 404

JUDr. Peter Duman

sudca

153

0

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

637

167

JUDr. Róbert Foltán

sudca

891

1 389

Mgr. Ondrej Hertel

sudca

0

0

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 202

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 681

1 442

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

242

407

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

131

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 076

1 366

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

242

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

471

609

JUDr. Anton Jaček

predseda

136

72

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

536

318

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

430

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 672

550

JUDr. Andrej Kolárik

sudca

0

0

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 142

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

713

199

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 823

2 012

Mgr. Pavol Macháč

sudca

591

71

Mgr. Jozef Mačej

sudca

547

923

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

247

233

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Pollák

sudca

195

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

661

0

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

1 057

669

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

358

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 425

1 404

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

773

346

Mgr. Matúš Staríček

sudca

24

1

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Szabó

sudca

150

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

495

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

168

0

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

289

326

JUDr. Simona Vráblová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

413

586

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

266

349

JUDr. Martin Žovinec

sudca

613

441

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

380

351

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

625

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

607

369

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

392

420

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 080

Mgr. Fedor Benka

sudca

382

1 666

JUDr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

163

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

260

466

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

2 053

2 111

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

263

398

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 967

1 404

JUDr. Peter Duman

sudca

153

0

Mgr. Maroš Fekete

sudca

73

0

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

637

167

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

267

268

JUDr. Róbert Foltán

sudca

891

1 389

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

151

533

Mgr. Ondrej Hertel

sudca

0

0

JUDr. Martin Holič

sudca

934

671

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 202

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 681

1 442

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

242

407

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

131

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 076

1 366

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

242

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

471

609

JUDr. Anton Jaček

predseda

136

72

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

64

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

536

318

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

430

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 672

550

JUDr. Andrej Kolárik

sudca

0

0

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 142

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

713

199

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 823

2 012

Mgr. Pavol Macháč

sudca

591

71

Mgr. Jozef Mačej

sudca

547

923

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

176

159

JUDr. Ján Mihal

sudca

622

369

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

247

233

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

217

119

JUDr. Jozef Pikna

sudca

351

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Pollák

sudca

195

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

661

0

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

1 057

669

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

358

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 425

1 404

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

773

346

Mgr. Matúš Staríček

sudca

24

1

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Szabó

sudca

150

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

495

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

168

0

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

133

632

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

289

326

Vladimír Vlček

sudca

275

91

JUDr. Simona Vráblová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

413

586

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

714

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

658

343

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

266

349

JUDr. Martin Žovinec

sudca

613

441

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 7730-4/2021-BA zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – R. G.
  Odporca – T. X.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 7622-4/2021-BA zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – N. D.
  Odporca – A. H.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 32656-4/2020-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – S. K.
  Odporca – Z. V.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 7336-4/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – A. O.
  Odporca – J. E.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 7337-4/2021-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Y. H.
  Odporca – S. J.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – N. K.
  Odporca – L. Q.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – N. E.
  Odporca – U. Z.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – I. P.
  Odporca – D. Y.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – H. X.
  Odporca – T. Q.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .