Krajský súd Trnava Vajanského 2, 918 70 Trnava

Na súde pracuje 36 sudcov.

Pre súd evidujeme 12 548 pojednávaní a 18 124 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:
+421338820111
Fax:
+4210338820191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
918 70 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421338820200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
033/8 820 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

0

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

468

551

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

202

Mgr. Fedor Benka

sudca

7

1 159

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

41

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

749

1 301

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 140

854

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

0

JUDr. Róbert Foltán

sudca

171

713

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

4

221

JUDr. Martin Holič

sudca

358

340

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

648

758

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

1 644

913

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

2

23

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

46

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 332

1 002

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

1

277

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

685

230

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

758

JUDr. Pavol Laczo

sudca

981

1 463

Mgr. Jozef Mačej

sudca

3

599

JUDr. Ján Mihal

sudca

112

183

JUDr. Pavol Sládok

podpredseda

875

284

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

714

427

JUDr. Ľubica Spálová

podpredseda

741

861

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

645

304

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

48

21

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

3

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

643

330

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

240

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

0

18

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

0

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

468

551

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

202

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 090

Mgr. Fedor Benka

sudca

7

1 159

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

169

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

41

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

749

1 301

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

0

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

719

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 140

854

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

0

JUDr. Róbert Foltán

sudca

171

713

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

4

221

JUDr. Martin Holič

sudca

358

340

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

648

758

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

1 644

913

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

2

23

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

134

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

46

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 332

1 002

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

228

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

1

277

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

66

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

685

230

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

451

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

758

JUDr. Pavol Laczo

sudca

981

1 463

Mgr. Jozef Mačej

sudca

3

599

JUDr. Ján Mihal

sudca

112

183

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

podpredseda

875

284

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

714

427

JUDr. Ľubica Spálová

podpredseda

741

861

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

645

304

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

48

21

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

3

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

643

330

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

240

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

0

Vladimír Vlček

sudca

275

95

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

0

18

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 27.2.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Ivana Horníková
  Odporca – Sociálna poisťovňa ústredie
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 12.10.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Ladislav Strapáč
  Odporca – Sociálna poisťovňa- ústredie
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba OU-TT-OVBP2-2015/017061/Pa Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Mikuláš Klostermann
  Odporca – Okresný úrad Trnava
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 29.2.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Miroslava Sarvašová
  Odporca – Sociálna poisťovňa- ústredie
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 24.6.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Ján Salay
  Odporca – Sociálna poisťovňa- ústredie
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 700-0511875413-GC04/13 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava
  Odporca – INSOLVENCY TRUSTEE Galanta
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. OPS/BEZ/2016/5059, O-578/2016… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Ascanios slovakia
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .