Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 43 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 099 pojednávaní a 25 283 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:
+421338820111
Fax:
+4210338820191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421338820200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
033/8 820 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

68

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

674

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

0

15

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

240

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 503

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

172

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

233

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 224

1 842

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

75

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 610

1 186

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

27

29

JUDr. Róbert Foltán

sudca

259

1 135

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

424

JUDr. Martin Holič

sudca

723

553

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

815

1 077

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 189

1 243

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

171

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

52

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 784

1 309

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

203

456

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

31

29

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 258

434

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

1 051

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

8

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 254

1 834

Mgr. Jozef Mačej

sudca

226

791

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

241

344

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

578

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 075

1 122

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

49

116

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

83

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 115

493

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

491

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

92

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

16

192

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

68

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

674

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

0

15

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

240

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 114

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 503

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

172

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

233

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 224

1 842

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

75

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

743

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 610

1 186

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

27

29

JUDr. Róbert Foltán

sudca

259

1 135

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

424

JUDr. Martin Holič

sudca

723

553

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

815

1 077

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 189

1 243

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

171

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

139

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

52

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 784

1 309

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

246

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

203

456

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

68

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

31

29

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 258

434

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

460

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

1 051

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

8

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 254

1 834

Mgr. Jozef Mačej

sudca

226

791

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

241

344

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

364

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

578

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 075

1 122

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

656

341

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

49

116

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

83

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 115

493

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

491

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

92

Vladimír Vlček

sudca

275

97

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

16

192

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Richard Veréb
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Vladimír Tencer
  Obžalovaný – Jozef Herák
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Vladimír Tencer
  Obžalovaný – Zoltan Szilagyi
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Martin Žovinec
  Obžalovaný – Roman Kostka
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Vladimír Tencer
  Obžalovaný – Tomáš Zvolenský
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Vladimír Tencer
  Obžalovaný – Miroslav Ščípa
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.833,49 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .