Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 54 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 813 pojednávaní a 28 776 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a podpredseda je JUDr. Eva Behranová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

201

211

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

614

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

270

252

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

259

329

Mgr. Fedor Benka

sudca

204

1 563

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

98

361

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 729

1 930

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

133

275

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 831

1 261

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

219

100

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

207

189

JUDr. Róbert Foltán

sudca

629

1 234

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

148

503

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 499

1 307

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

128

304

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

127

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

61

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 006

1 327

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

335

532

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

298

172

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 665

531

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

426

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 118

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

315

101

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 554

1 856

Mgr. Jozef Mačej

sudca

410

840

Mgr. Pavol Macháč

sudca

259

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

127

57

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

127

88

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

116

JUDr. Jozef Pikna

sudca

338

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

300

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

345

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

911

570

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 270

1 251

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

369

214

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

123

246

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

477

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

132

602

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

148

258

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

250

314

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

201

211

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

614

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

270

252

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

259

329

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 079

Mgr. Fedor Benka

sudca

204

1 563

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

162

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

98

361

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 729

1 930

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

133

275

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

711

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 831

1 261

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

219

100

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

207

189

JUDr. Róbert Foltán

sudca

629

1 234

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

148

503

JUDr. Martin Holič

sudca

931

643

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 173

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 499

1 307

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

128

304

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

127

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

61

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 006

1 327

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

335

532

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

63

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

298

172

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 665

531

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

426

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 118

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

315

101

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 554

1 856

Mgr. Jozef Mačej

sudca

410

840

Mgr. Pavol Macháč

sudca

259

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

127

57

JUDr. Ján Mihal

sudca

615

354

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

127

88

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

116

JUDr. Jozef Pikna

sudca

338

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

300

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

345

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

911

570

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 270

1 251

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

658

336

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

369

214

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

123

246

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

477

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

132

602

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

148

258

Vladimír Vlček

sudca

275

90

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

250

314

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia, Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – O. A.
  Odporca – O. R.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 170.610,- Kč s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – M. X.
  Odporca – Y. V.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 102409192/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – Q. V.
  Odporca – R. N.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .