Krajský súd Trnava Vajanského 2, 918 70 Trnava

Na súde pracuje 36 sudcov.

Pre súd evidujeme 12 318 pojednávaní a 17 596 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:
+421338820111
Fax:
+4210338820191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
918 70 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421338820200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
033/8 820 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

0

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

462

542

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

184

Mgr. Fedor Benka

sudca

7

1 138

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

25

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

719

1 266

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 116

833

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

0

JUDr. Róbert Foltán

sudca

163

691

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

4

207

JUDr. Martin Holič

sudca

342

317

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

638

744

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

1 612

889

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

2

18

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

46

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 291

981

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

1

270

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

682

217

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

739

JUDr. Pavol Laczo

sudca

965

1 431

Mgr. Jozef Mačej

sudca

3

584

JUDr. Ján Mihal

sudca

112

177

JUDr. Pavol Sládok

podpredseda

872

260

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

697

412

JUDr. Ľubica Spálová

podpredseda

721

849

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

645

289

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

48

15

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

2

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

642

300

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

231

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

0

11

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

0

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

462

542

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

184

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 085

Mgr. Fedor Benka

sudca

7

1 138

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

157

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

25

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

719

1 266

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

0

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

718

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 116

833

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

0

JUDr. Róbert Foltán

sudca

163

691

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

4

207

JUDr. Martin Holič

sudca

342

317

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

638

744

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

1 612

889

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

2

18

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

129

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

46

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 291

981

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

218

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

1

270

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

60

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

682

217

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

451

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

739

JUDr. Pavol Laczo

sudca

965

1 431

Mgr. Jozef Mačej

sudca

3

584

JUDr. Ján Mihal

sudca

112

177

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

podpredseda

872

260

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

697

412

JUDr. Ľubica Spálová

podpredseda

721

849

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

645

289

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

48

15

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

2

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

642

300

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

231

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

0

Vladimír Vlček

sudca

275

89

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

0

11

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 27.2.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Ivana Horníková
  Odporca – Sociálna poisťovňa ústredie
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Marián Lipovský
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok zo dňa 24.10.2011 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Ing. Viktor Luzin
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 12.10.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Angelika Rafaelová
  Odporca – Sociálna poisťovňa ústredie
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 24.3.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Štefan Bihari
  Odporca – Sociálna poisťovňa- ústredie
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 13.4.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Vojtech Kardos
  Odporca – Sociálna poisťovňa- ústredie
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 12.2.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Ing. Henrieta Csémi Lászlo
  Odporca – Sociálna poisťovňa- ústredie
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok zo dňa 01.04.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Ľubica Tomášová
  Odporca – Sociálna poisťovňa- ústredie
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vdovský dôchodok zo dňa 16.3.2015 a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Mária Kiácová
  Odporca – Sociálna poisťovňa- ústredie
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .