Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 42 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 674 pojednávaní a 23 016 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

81

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

582

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

1

17

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

212

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 384

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

157

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1

215

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 254

1 664

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

88

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 633

1 067

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

29

30

JUDr. Róbert Foltán

sudca

262

1 009

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

378

JUDr. Martin Holič

sudca

751

512

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

828

952

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 233

1 138

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

164

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

49

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 813

1 188

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

219

409

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

32

30

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 366

392

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

956

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

20

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 270

1 605

Mgr. Jozef Mačej

sudca

247

714

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

293

310

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

502

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 098

1 034

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

49

111

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

92

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 153

447

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

453

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

109

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

17

196

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

81

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

582

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

1

17

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

212

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 038

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 384

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

157

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1

215

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 254

1 664

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

88

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

680

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 633

1 067

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

29

30

JUDr. Róbert Foltán

sudca

262

1 009

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

378

JUDr. Martin Holič

sudca

751

512

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

828

952

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 233

1 138

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

164

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

126

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

49

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 813

1 188

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

218

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

219

409

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

64

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

32

30

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 366

392

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

421

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

956

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

20

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 270

1 605

Mgr. Jozef Mačej

sudca

247

714

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

293

310

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

318

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

502

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 098

1 034

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

656

316

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

49

111

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

92

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 153

447

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

453

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

109

Vladimír Vlček

sudca

275

87

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

17

196

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Vladimír Púčik
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Juraj Krajčovič
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 102185658/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – HB STEEL
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Peter Dobrovodský
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Dušan Novotný
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Lehel Horváth
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Erik Sárközi
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Pavel Černý
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Roman Piešťanský
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .