Krajský súd Trnava Vajanského 2, 918 70 Trnava

Na súde pracuje 38 sudcov.

Pre súd evidujeme 13 437 pojednávaní a 19 738 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:
+421338820111
Fax:
+4210338820191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
918 70 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421338820200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
033/8 820 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

0

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

559

593

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

225

Mgr. Fedor Benka

sudca

7

1 254

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

80

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

855

1 433

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 258

952

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Róbert Foltán

sudca

187

818

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

4

255

JUDr. Martin Holič

sudca

436

381

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

672

831

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

1 760

1 000

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

2

37

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

49

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 420

1 091

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

1

325

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

688

258

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

832

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 029

1 565

Mgr. Jozef Mačej

sudca

3

637

JUDr. Ján Mihal

sudca

112

191

JUDr. Pavol Sládok

podpredseda

892

315

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

807

487

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

797

926

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

655

314

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

49

29

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

7

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

653

359

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

294

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

4

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

0

33

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

0

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

559

593

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

225

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 103

Mgr. Fedor Benka

sudca

7

1 254

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

170

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

80

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

855

1 433

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

0

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

729

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 258

952

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Róbert Foltán

sudca

187

818

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

4

255

JUDr. Martin Holič

sudca

436

381

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

672

831

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

1 760

1 000

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

2

37

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

134

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

49

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 420

1 091

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

1

325

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

66

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

688

258

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

454

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

832

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 029

1 565

Mgr. Jozef Mačej

sudca

3

637

JUDr. Ján Mihal

sudca

112

191

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

podpredseda

892

315

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

807

487

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

797

926

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

655

314

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

49

29

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

7

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

653

359

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

294

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

4

Vladimír Vlček

sudca

275

95

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Dôchodky
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zastavení konania Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.530851/2016 zo dňa 22.4.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – JK Gabčíkovo
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 531154/2016 zo dňa 22.4.2016… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – JK Gabčíkovo
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 9200501/229803/2013/Val zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – SLOVAKIA PLAY
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba RÚVZ/2015/02315/Br-HV z 3.6.15 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Okresná prokurátorka v Trnave JUDr. I. Sedlárová
  Odporca – Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. OU-TT-OOP1-2016/006470 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Martin Dovičič
  Odporca – Okresný úrad Trnava
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. SK/0587/99/2015 z 19.4.2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Peter Lukačovič
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia Bratislava
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba OU-TT-OVBP2-2016/012340/Ve Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Daniela Náhliková
  Odporca – Okresný úrad Trnava
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúm.rozhod. 700-0710083115-GC04/15… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – Jozef Ovečka
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .