Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 44 sudcov.

Pre súd evidujeme 17 431 pojednávaní a 24 714 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:
+421338820111
Fax:
+4210338820191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421338820200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
033/8 820 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

57

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

674

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

240

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 478

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

172

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

215

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 181

1 807

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

54

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 562

1 171

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

24

27

JUDr. Róbert Foltán

sudca

251

1 102

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

416

JUDr. Martin Holič

sudca

679

535

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

806

1 043

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 136

1 230

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

162

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

52

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 731

1 301

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

173

437

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

26

25

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 139

417

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

1 026

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 227

1 815

Mgr. Jozef Mačej

sudca

205

778

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

179

327

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

361

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

574

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 032

1 096

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

49

106

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

65

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 048

489

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

472

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

66

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

6

168

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

57

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

674

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

240

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 114

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 478

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

172

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

0

215

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 181

1 807

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

54

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

742

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 562

1 171

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

24

27

JUDr. Róbert Foltán

sudca

251

1 102

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

416

JUDr. Martin Holič

sudca

679

535

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

806

1 043

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 136

1 230

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

162

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

139

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

52

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 731

1 301

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

245

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

173

437

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

68

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

26

25

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 139

417

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

460

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

1 026

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 227

1 815

Mgr. Jozef Mačej

sudca

205

778

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

179

327

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

361

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

574

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 032

1 096

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

656

341

JUDr. Katarína Stanislavská

sudkyňa

49

106

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

65

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 048

489

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

472

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

66

Vladimír Vlček

sudca

275

97

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

6

168

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrusene kasacnou staznostou žaloba… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Okresná prokurátorka
  Odporca – Mesto Dunajská Streda
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Jaroslav Vach
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Dávid Nagy
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zastavení konania v časti o úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Roman Hrivňák
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Marcela Bihariová
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Ľubomír Vavruš
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .