Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 54 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 597 pojednávaní a 27 926 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a podpredseda je JUDr. Eva Behranová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

183

177

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

602

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

219

172

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

225

298

Mgr. Fedor Benka

sudca

185

1 494

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

160

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

87

333

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 632

1 852

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

120

224

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 812

1 195

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

185

73

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

176

150

JUDr. Róbert Foltán

sudca

562

1 172

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

144

472

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

946

1 109

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 481

1 244

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

116

265

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

125

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

56

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 994

1 282

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

225

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

326

496

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

230

132

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 701

504

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

416

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

140

1 073

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

244

67

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 511

1 768

Mgr. Jozef Mačej

sudca

400

802

Mgr. Pavol Macháč

sudca

210

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

106

23

JUDr. Ján Mihal

sudca

610

336

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

117

66

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

102

JUDr. Jozef Pikna

sudca

291

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

237

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

336

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

901

530

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 260

1 179

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

295

178

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

120

222

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 452

466

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

120

569

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

129

225

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

210

288

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

183

177

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

602

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

219

172

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

225

298

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 038

Mgr. Fedor Benka

sudca

185

1 494

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

160

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

87

333

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 632

1 852

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

120

224

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

685

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 812

1 195

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

185

73

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

176

150

JUDr. Róbert Foltán

sudca

562

1 172

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

144

472

JUDr. Martin Holič

sudca

926

612

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

946

1 109

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 481

1 244

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

116

265

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

125

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

56

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 994

1 282

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

225

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

326

496

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

63

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

230

132

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 701

504

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

416

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

140

1 073

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

244

67

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 511

1 768

Mgr. Jozef Mačej

sudca

400

802

Mgr. Pavol Macháč

sudca

210

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

106

23

JUDr. Ján Mihal

sudca

610

336

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

117

66

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

102

JUDr. Jozef Pikna

sudca

291

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

237

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

336

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

901

530

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 260

1 179

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

658

327

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

295

178

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

120

222

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 452

466

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

120

569

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

129

225

Vladimír Vlček

sudca

275

87

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

210

288

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu úpravy práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .