Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 57 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 953 pojednávaní a 29 038 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a podpredseda je JUDr. Eva Behranová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

210

222

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

615

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

273

334

Mgr. Fedor Benka

sudca

213

1 567

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

111

367

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 758

1 947

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

137

278

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 840

1 272

Mgr. Maroš Fekete

sudca

0

0

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

238

105

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

217

198

JUDr. Róbert Foltán

sudca

649

1 249

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

151

506

JUDr. Martin Holič

sudca

934

652

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 176

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 508

1 320

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

133

307

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

127

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

62

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 009

1 329

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

347

538

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

327

181

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 665

532

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

427

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 120

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

346

105

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 565

1 864

Mgr. Jozef Mačej

sudca

415

845

Mgr. Pavol Macháč

sudca

277

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

137

64

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

130

95

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

117

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

330

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

345

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

916

578

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 271

1 258

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

398

220

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

132

253

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

480

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

133

606

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

156

264

JUDr. Simona Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

269

325

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

210

222

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

615

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

288

271

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

273

334

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 079

Mgr. Fedor Benka

sudca

213

1 567

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

162

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

111

367

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 758

1 947

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

137

278

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

711

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 840

1 272

Mgr. Maroš Fekete

sudca

0

0

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

238

105

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

217

198

JUDr. Róbert Foltán

sudca

649

1 249

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

151

506

JUDr. Martin Holič

sudca

934

652

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 176

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 508

1 320

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

133

307

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

127

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

62

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 009

1 329

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

347

538

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

63

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

327

181

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 665

532

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

427

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 120

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

346

105

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 565

1 864

Mgr. Jozef Mačej

sudca

415

845

Mgr. Pavol Macháč

sudca

277

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

137

64

JUDr. Ján Mihal

sudca

615

354

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

130

95

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

117

JUDr. Jozef Pikna

sudca

351

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

330

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

345

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

916

578

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 271

1 258

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

658

336

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

398

220

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

132

253

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

480

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

133

606

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

156

264

Vladimír Vlček

sudca

275

90

JUDr. Simona Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

269

325

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody 3.978,21 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.400,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 70259-2/2019-BA zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Róbert Foltán
  Navrhovateľ – S. M.
  Odporca – V. L.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .