JUDr. Lenka Halmešová

 1. Active judge at the court Krajský súd Nitra, we register 349 hearings and 244 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Nitra, we register 1,268 hearings and 648 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Topoľčany, we register 837 hearings and 695 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1385 days in the period and was assigned on average 43 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 244 – 268. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 371
 • Number of Affirmed Decisions – 299

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 940.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 317 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 195 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 61.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 223.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1082 days in the period and was assigned on average 43 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 263
 • Number of Affirmed Decisions – 208

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 268 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 515 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 119 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 23.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 92.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 650 days and on average was assigned 214 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 104
 • Number of confirmed judgements – 65

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 275 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 358 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 158 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 28.–29.11.2013 spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky.
 • 2011 – 23.5.2011 seminár pod názvom Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov. 5.12.2011 seminár pod názvor "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností". 23.11.2011 seminár pod názvom "Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva". Celkovo 3 dni. ; 2013 – 28.–29.11.2013 spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky.
 • 2011 – 23.5.2011 seminár pod názvom Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov. 5.12.2011 seminár pod názvor "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností". 23.11.2011 seminár pod názvom "Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva". Celkovo 3 dni.

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.021,- € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, nariadenie neodkladného… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena úpravy rodičovských práv… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5.890,80 € s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena zverenia Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie otcovstva, úprava… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2930 € s prísl . Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.125,72 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 19112,18 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.