JUDr. Viera Koscelanská

 1. Active judge at the court Okresný súd Nitra, we register 614 hearings and 390 judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Nitra, we register 84 hearings and no judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1113 days in the period and was assigned on average 4 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 90% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 100
 • Number of Affirmed Decisions – 90

An appeal against the judge's judgements is filed in 19.6% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 391 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 104 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 78 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 75% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 136.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 651 days and on average was assigned 49 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 82,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 17
 • Number of confirmed judgements – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 310 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 136 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 76 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 152,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 46 – 51. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 16 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Výkon funkcie – podpredsedníčka súdu
 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2012 – výkon funkcie – podpredsedníčka súdu
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Výkon funkcie – podpredsedníčka súdu; 2012 – výkon funkcie – podpredsedníčka súdu; 2013 – Výkon funkcie – podpredsedníčka súdu
 • 2011 – Výkon funkcie – podpredsedníčka súdu
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vecného bremena a… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie a… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1915,78€ s prísl . Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie vyhlásenie vôľe… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie povinnosti zaplatiť… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nákladov na výživu… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vypratanie… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 18.667,38 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.