JUDr. Katarína Pecuchová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 93 pojednávaní a 202 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastmíckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 8… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO+neplatnosť zmluvy, ochrana… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.