JUDr. Jana Hanzlíková

 1. Active judge at the court Okresný súd Trnava, we register 2,724 hearings and 2,384 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 28 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 6
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1061 days in the period and was assigned on average 40 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 289
 • Number of Affirmed Decisions – 182

An appeal against the judge's judgements is filed in 13% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 275 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 510 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 125 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 24.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 89.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 6 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 635 days and on average was assigned 171 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 124
 • Number of confirmed judgements – 64

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 172 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 265 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 100 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 27,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 481 – 489. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený + zastavený nápad agendy P od 1.10.2012 do 7.11.2012
 • 2012 – 23.–24.5. 2 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč
 • 2011 – do februára 2011 zastavený nápad a prerozdelené spisy z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti ; 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený + zastavený nápad agendy P od 1.10.2012 do 7.11.2012
 • 2011 – do februára 2011 zastavený nápad a prerozdelené spisy z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
 • 2011 – 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – 23.–24.5. 2 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč; 2013 – 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušené
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 69.456,28 € s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 1… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 2… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie zaniknutého BSM Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie 862,28… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.