Mgr. Marianna Hašková

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 2,110 hearings and 5,413 judgements.
  Note: .
 1. The judge has been nominated to function for about 9 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 983 days in the period and was assigned on average 28 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 29.5 from 40 possible points and ranked on 34 – 40. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 84.8% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 92
 • Number of Affirmed Decisions – 78

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 169.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 59 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 25 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 42.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 135.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 566 days in the period and was assigned on average 26 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 30 from 40 possible points and ranked on 54 – 63. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 88.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 36
 • Number of Affirmed Decisions – 32

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 0.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 206 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 281 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 79 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 28.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 105.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 138 days and on average was assigned 212 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 335 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 156 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 26 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 14,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 58% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 1. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie 2. Seminár "Rozvod (výška výživného), 30.10.2013, JA SR Pezinok 3. Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 28.–29.11.2013, Omšenie 4. Seminár "Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov", 02.– 03.12.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča
 • 2013 – 1. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie 2. Seminár "Rozvod (výška výživného), 30.10.2013, JA SR Pezinok 3. Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 28.–29.11.2013, Omšenie 4. Seminár "Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov", 02.– 03.12.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča

Published judgements

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.995,49 eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava rodičovských práv a… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12.056,6 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 593,7 Eur s prísl. Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do výchovy a opatery… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 51,85 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na príspevok na výživu… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie mal. do náhradnej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživivného Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.629,21 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.