JUDr. Katarína Holečková

 1. Active judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 3,077 hearings and 2,537 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from business agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from business agenda.

Component – Quality

We register 67.15% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 277 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 118.82% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 422 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 202 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 199.465. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 206 unresolved cases at the end of 2021. From those 54.37% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1488 days in the period and was assigned on average 96 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.6% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 170
 • Number of Affirmed Decisions – 103

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 229.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 197 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 98 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 49.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 140.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1061 days in the period and was assigned on average 73 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 19.5 from 40 possible points and ranked on 467 – 491. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.9% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 124
 • Number of Affirmed Decisions – 73

An appeal against the judge's judgements is filed in 8% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 297 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 379 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 111 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 29.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 90.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 630 days and on average was assigned 130 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 88
 • Number of confirmed judgements – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 306 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 214 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 80 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB,25.–26.04.2013, IMS Omšenie
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie,; 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB,25.–26.04.2013, IMS Omšenie
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie,

Published judgements

 1. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 79 779,27,- Eur… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3555,03 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9.137,21 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obnovu konania Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 346,50 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6 609,90 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vylúčenie majetku Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obnovu konania Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 79 779,27,- Eur… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 29.318,32 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.