JUDr. Hana Hubináková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 644 pojednávaní a 4 377 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 9 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca v sledovanom období nerozhodoval v hlavných agendách.

Sudca v sledovanom období odpracoval 136 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 18 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 30.09.– 01.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia,
 • 2013 – 30.09.– 01.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia,

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Reštrukturalizácia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie zmluvnej pokuty Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie zmluvnej pokuty Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie zmluvnej pokuty Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.