JUDr. Miroslav Jagnešák

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Námestovo, we register 1,427 hearings and 1,009 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 8
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1127 days in the period and was assigned on average 42 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 16.5 from 40 possible points and ranked on 539 – 548. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.1% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 190
 • Number of Affirmed Decisions – 116

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.9% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 5.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 392.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 240 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 166 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 69.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 143.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 6
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge did not issue judgements in any agenda dominantly..

The judge worked 855 days in the period and was assigned on average 33 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 10 from 40 possible points and ranked on 708 – 711. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 4 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.4% of cases. The average in the same agenda is 66.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 166
 • Number of Affirmed Decisions – 102

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.1% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 6.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 609 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 389 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 141 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 36.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 69.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 585 days and on average was assigned 81 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 107
 • Number of confirmed judgements – 58

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 276 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 136 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 99 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 3 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 24.1.– 25.1.2013 – Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 21.2. – 22.2.2013 – Uznávane rozhodnutí cudzích štátov na území SR 14.3.2013 – Určovacie žaloby 22.5.–23.5.2013 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností
 • 2012 – 5; 2013 – 24.1.– 25.1.2013 – Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 21.2. – 22.2.2013 – Uznávane rozhodnutí cudzích štátov na území SR 14.3.2013 – Určovacie žaloby 22.5.–23.5.2013 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností
 • 2012 – 5

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného na… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, - o zaplatenie 4.040,00 € s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie rozhodcovského… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 21.063,69 EUR s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 3 351,46 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 21.063,69 EUR s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, - o zaplatenie 492,20 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.