JUDr. Miroslav Jagnešák

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 1 427 pojednávaní a 1 014 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 8
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1127 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 539 – 548. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 190
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 116

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 392,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 240 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 166 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 69,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 143,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 6
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 855 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 10 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 708 – 711. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 4 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 166
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 102

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 609 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 389 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 141 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 36,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 69,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 585 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 81 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 107
 • Počet potvrdených odvolaní – 58

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 276 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 136 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 99 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 3 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 24.1.– 25.1.2013 – Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 21.2. – 22.2.2013 – Uznávane rozhodnutí cudzích štátov na území SR 14.3.2013 – Určovacie žaloby 22.5.–23.5.2013 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností
 • 2012 – 5; 2013 – 24.1.– 25.1.2013 – Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 21.2. – 22.2.2013 – Uznávane rozhodnutí cudzích štátov na území SR 14.3.2013 – Určovacie žaloby 22.5.–23.5.2013 – Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností
 • 2012 – 5

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, - o zaplatenie 4.040,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 21.063,69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 3 351,46 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 21.063,69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, - o zaplatenie 492,20 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.