JUDr. Jarmila Jánošová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 2 496 pojednávaní a 2 052 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1395 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 309
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 237

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 281,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 122 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 73 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 59,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 175,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 997 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 225
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 173

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 284 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 369 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 116 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 604 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 192 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 122
 • Počet potvrdených odvolaní – 89

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 168 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 255 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 148 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Určovacie žaloby/2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB,25.–26.4.2013,IMS Omšenie, Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní/2013/KSP/68,24.09.2013,ÚPV BB, Školenie APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2012 – Spotrebiteľské zmluvy v praxi/2012/KSP/4,16.–17.1.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Efektívne využitie počítača,internetu a právnických vyhľadávačov–2.časť/2012/KEP/129,23.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 14.03.2011 – Zák. č. 327/2005 Z.z., Omšenie, 23.05.2011 – Kultivácia osobnosti I. časť, ÚPV B.Bystrica, 07. – 08.06.2011 – Občiansko–právne kolégium, Omšenie, 20.06.2011 – Kultivácia osobnosti II. časť, ÚPV B.Bystrica; 2012 – Spotrebiteľské zmluvy v praxi/2012/KSP/4,16.–17.1.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Efektívne využitie počítača,internetu a právnických vyhľadávačov–2.časť/2012/KEP/129,23.10.2012,Omšenie; 2013 – Určovacie žaloby/2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB,25.–26.4.2013,IMS Omšenie, Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní/2013/KSP/68,24.09.2013,ÚPV BB, Školenie APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2011 – 14.03.2011 – Zák. č. 327/2005 Z.z., Omšenie, 23.05.2011 – Kultivácia osobnosti I. časť, ÚPV B.Bystrica, 07. – 08.06.2011 – Občiansko–právne kolégium, Omšenie, 20.06.2011 – Kultivácia osobnosti II. časť, ÚPV B.Bystrica

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 116,38 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu nemajetkovej ujmy 10… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.659,28 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 88,73 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 762,65 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 475,66 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9 672,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 601,64 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 630,65 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, o vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 741,09 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 769,55 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, neplatnosti odstúpenia od kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 041,19 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3 399,84 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.