JUDr. Jarmila Jánošová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 2 684 pojednávaní a 2 313 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1395 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 309
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 237

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 281,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 122 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 73 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 59,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 175,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 997 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 225
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 173

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 284 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 369 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 116 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 604 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 192 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 122
 • Počet potvrdených odvolaní – 89

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 168 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 255 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 148 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Určovacie žaloby/2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB,25.–26.4.2013,IMS Omšenie, Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní/2013/KSP/68,24.09.2013,ÚPV BB, Školenie APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2012 – Spotrebiteľské zmluvy v praxi/2012/KSP/4,16.–17.1.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Efektívne využitie počítača,internetu a právnických vyhľadávačov–2.časť/2012/KEP/129,23.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 14.03.2011 – Zák. č. 327/2005 Z.z., Omšenie, 23.05.2011 – Kultivácia osobnosti I. časť, ÚPV B.Bystrica, 07. – 08.06.2011 – Občiansko–právne kolégium, Omšenie, 20.06.2011 – Kultivácia osobnosti II. časť, ÚPV B.Bystrica; 2012 – Spotrebiteľské zmluvy v praxi/2012/KSP/4,16.–17.1.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Efektívne využitie počítača,internetu a právnických vyhľadávačov–2.časť/2012/KEP/129,23.10.2012,Omšenie; 2013 – Určovacie žaloby/2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV BB, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB,25.–26.4.2013,IMS Omšenie, Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní/2013/KSP/68,24.09.2013,ÚPV BB, Školenie APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2011 – 14.03.2011 – Zák. č. 327/2005 Z.z., Omšenie, 23.05.2011 – Kultivácia osobnosti I. časť, ÚPV B.Bystrica, 07. – 08.06.2011 – Občiansko–právne kolégium, Omšenie, 20.06.2011 – Kultivácia osobnosti II. časť, ÚPV B.Bystrica

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 411,62 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, porušenie žalobcovho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 92,-- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o neplatnosť právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6 617,60 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o odstránenie závadného stavu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 458,13 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 746,72 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie primeraného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.