JUDr. Beáta Javorková

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 1,240 hearings and 228 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Piešťany, we register 1,078 hearings and 629 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 583 days and on average was assigned 104 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 143
 • Number of confirmed judgements – 67

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 22,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 12,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 214 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 104 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 65 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 27. – 28.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní" – 2 dni 9.4.2013 – seminár, Kromeriž – 1 deň 17.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Aktuálna rohodovacia činnosť v trestnom práve" – 1 deň 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni
 • 2012 – 19.–20.1.2012 " Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie, väzba" – Justičná akadémia Omšenie 26.–27.3.2012 "Drogová kriminalita" – Justičná akadémia Omšenie 24.–25.9.2012 "Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení. Súhrnný trest, úhrnný trest a spoločný trest" – Justičná akadémia Omšenie 25.10.2012 "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek" – Justičná akadémia Pezinok 12.–14.11.2012 "Trestné..." – Justičná akadémia Kroměříž
 • 2011 – 8.9.12.2011 – "Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva"; 2012 – 19.–20.1.2012 " Obmedzenie osobnej slobody – zadržanie, väzba" – Justičná akadémia Omšenie 26.–27.3.2012 "Drogová kriminalita" – Justičná akadémia Omšenie 24.–25.9.2012 "Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení. Súhrnný trest, úhrnný trest a spoločný trest" – Justičná akadémia Omšenie 25.10.2012 "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trestný úsek" – Justičná akadémia Pezinok 12.–14.11.2012 "Trestné..." – Justičná akadémia Kroměříž; 2013 – 27. – 28.2.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní" – 2 dni 9.4.2013 – seminár, Kromeriž – 1 deň 17.4.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Aktuálna rohodovacia činnosť v trestnom práve" – 1 deň 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni
 • 2011 – 8.9.12.2011 – "Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva"

Published judgements

 1. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Majetok
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania Hearing will be held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Iné podanie Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podvodu Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 149 ods.4, § 288 Tr.… Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací trestný čin… Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 222 ods. 1, 3 písm. a)… Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nedovolenej výroby… Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 221 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokus obzvlásť… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 222 ods. 1, 3 písm. a)… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin marenia úlohy… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací prečin… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokus obzvlásť… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin neoprávneného… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 172 ods. 1… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Predkladacia správa -… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.