JUDr. Alena Káčeriková

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Martin, evidujeme 505 pojednávaní a 572 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 992 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 5 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 56
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 35

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 212 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 79 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 19 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 599 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených odvolaní – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 216 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 58 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 29 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – § 35 zák. č. 757/2004 Z.z. – predsedníčka súdu
 • 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, ZP, aktuálna rozhodovacia činnosť, 16.04.2013 Porada predsedov okresných súdov, 04.02.2013 Pracovné stretnutie na Krajskom súde v Žiline, 18.–19.03.2013 Pracovná porada, 25.04.2013 Pracovné stretnutie, 17.09.2013 Pracovné stretnutie predsedov súdov, 16.10.2013 Pracovné stretnutie, 28.10.2013 Pracovné stretnutie
 • 2012 – § 35 zák. č. 757/2004 Z–z. – predsedníčka súdu
 • 2012 – 13.–14.03.2012 – Profesionálna etika sudcu a prokurátora, 23.–24.10.2012 – Pracovné strestnutie civilných sudcov, 29.–30.11.2012 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP
 • 2011 – § 35 zák. č. 757/2004 Z.z. – predsedníčka súdu; 2012 – § 35 zák. č. 757/2004 Z–z. – predsedníčka súdu; 2013 – § 35 zák. č. 757/2004 Z.z. – predsedníčka súdu
 • 2011 – § 35 zák. č. 757/2004 Z.z. – predsedníčka súdu
 • 2011 – 12 školení; 2012 – 13.–14.03.2012 – Profesionálna etika sudcu a prokurátora, 23.–24.10.2012 – Pracovné strestnutie civilných sudcov, 29.–30.11.2012 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP; 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, ZP, aktuálna rozhodovacia činnosť, 16.04.2013 Porada predsedov okresných súdov, 04.02.2013 Pracovné stretnutie na Krajskom súde v Žiline, 18.–19.03.2013 Pracovná porada, 25.04.2013 Pracovné stretnutie, 17.09.2013 Pracovné stretnutie predsedov súdov, 16.10.2013 Pracovné stretnutie, 28.10.2013 Pracovné stretnutie
 • 2011 – 12 školení

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 214,2 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 304,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5477 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 18122,9 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.