Mgr. Mária Kašíková

 1. Active judge at the court Krajský súd Žilina, we register 366 hearings and 608 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Žilina, we register 62 hearings and 265 judgements.
  Note: od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Žiline.
 1. The judge has been nominated to function for about 14 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 8 and delays prior to case assignment 8.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 626 days and on average was assigned 9 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 43
 • Number of confirmed judgements – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 348 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – Exekučné právo – 2 dni, Systém prameňov EÚ – 2 dni, Určenie medzinárodne príslušného súdu – 1 deň, Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu – 1 deň
 • 2011 – 6; 2012 – Exekučné právo – 2 dni, Systém prameňov EÚ – 2 dni, Určenie medzinárodne príslušného súdu – 1 deň, Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu – 1 deň
 • 2011 – 6

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti dohody o… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie relatívnej neplatnosti… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 39.387,53 € s… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 1.011,- Eur s… Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 17.600,- Eur s… Hearing will be held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 441,24 eur s prísl. Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal.… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM - nariadenie… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie relatívnej neplatnosti… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na čas do… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 20.379,30 Eur… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3085,22 Eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu rodičovských práv a… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie oplotenia Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 11.565,24 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.