JUDr. Anna Klepáčová

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava III, we register 1,782 hearings and 897 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1034 days in the period and was assigned on average 71 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 31.5 from 40 possible points and ranked on 31 – 40. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.6% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 129
 • Number of Affirmed Decisions – 104

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.9% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 238 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 309 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 63 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 20.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 116.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 4 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 615 days and on average was assigned 126 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 90
 • Number of confirmed judgements – 71

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 293 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 255 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 114 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 33,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 90,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 241 – 252. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 24.4.2013–Ochrana spotrebiteľa
 • 2013 – 24.4.2013–Ochrana spotrebiteľa

Published judgements

 1. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod a ÚPP Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP na čas do rozvodu /vrátane… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod a ÚPP Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zzmena ÚPP+zníženie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP + predbežné opatrenie Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP na čas do rozvodu Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, výkon rozhodnutia Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.