JUDr. Viera Koscelanská

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 590 pojednávaní a 361 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1113 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 4 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 90% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 100
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 90

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 19,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 391 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 104 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 78 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 75% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 136,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 82,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 17
 • Počet potvrdených odvolaní – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 310 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 136 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 76 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 152,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 46 – 51. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 16 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Výkon funkcie – podpredsedníčka súdu
 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2012 – výkon funkcie – podpredsedníčka súdu
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Výkon funkcie – podpredsedníčka súdu; 2012 – výkon funkcie – podpredsedníčka súdu; 2013 – Výkon funkcie – podpredsedníčka súdu
 • 2011 – Výkon funkcie – podpredsedníčka súdu
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.