Mgr. Viera Kováčová

 1. Active judge at the court Okresný súd Levice, we register 4,017 hearings and 2,783 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 24 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1001 days in the period and was assigned on average 61 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 367 – 389. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 129
 • Number of Affirmed Decisions – 98

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 402 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 931 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 360 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 38.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 88% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 605 days and on average was assigned 194 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 51
 • Number of confirmed judgements – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 610 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 485 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 221 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 636 – 644. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 5,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – Nemá znížený nápad; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2011 – Nemá znížený nápad
 • 2011 – 2 dni; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2011 – 2 dni

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie predmetu dedičstva Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vyporiadanie… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie pozemku Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie škody na… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, odporovacia žaloba o neúčinnosť… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 29000 Eur s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5714,02 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2515,26 EUR s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovacia žaloba o… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 484.377,01 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 15664,11 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 28159,05 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8.293,- € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 11.257,30 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, odporovacia žaloba o neúčinnosť… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.