JUDr. Ľubomíra Krchníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 4 699 pojednávaní a 2 792 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1542 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 137 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 313
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 214

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 254,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 271 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 141 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 52% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1095 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576 – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 194
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 125

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 274 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 329 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 116 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 35,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 60,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 660 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 185 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 114
 • Počet potvrdených odvolaní – 70

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 296 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 387 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 67 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 16,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 346 – 354. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – seminár – 29.–30.4.2013, 30.10.2013, 2.–3.12.2013
 • 2012 – seminár – 18.–19.10.2012; seminár – 05.12.2012; seminár – 10.–11.12.2012
 • 2011 – Seminár – 1 ; 2012 – seminár – 18.–19.10.2012; seminár – 05.12.2012; seminár – 10.–11.12.2012; 2013 – seminár – 29.–30.4.2013, 30.10.2013, 2.–3.12.2013
 • 2011 – Seminár – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zákaz styku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na schválenie právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, NO, návrh na ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, NO - zverenie maloletého do… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyslovenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva+ úpp Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.