JUDr. Ľubomíra Kubáňová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 2 135 pojednávaní a 459 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obž. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – J. E.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – G. J.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – X. H.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obž. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – A. M.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – A. P.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obž. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – I. P.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – L. J.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovanej Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. a KP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obž. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – Y. S.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obž. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – P. Q.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sťažnosť obž. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Kubáňová
  Obžalovaný – O. S.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovanej Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.