JUDr. Ľubomíra Kubáňová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 942 pojednávaní a 411 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sťažnosť obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie KP Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Iné podanie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh prokurátora na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie OP Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.