JUDr. Richard Bejda

 1. Active judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 175 hearings and 688 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 586 days and on average was assigned 31 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 40
 • Number of confirmed judgements – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 18,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Trestné činy hospodárske a proti majetku.Daňové trestné činy.Colné delikty/2013/KVP/43,09.–10.05.2013,JA Omšenie, Školenie APD (automat.prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB, Spoločné rokovanie občianskoprávneho a správneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi občianskoprávnu a správnu agendu, 17.–18.10.2013,IMS Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie
 • 2012 – Zastavený nápad v trestnej agende od 11.07.2012 z dôvodu dlhodobej PN sudcu presahujúcej šesť kalendárnych týždňov do 06.10.2012.
 • 2012 – Zastavený nápad v trestnej agende od 11.07.2012 z dôvodu dlhodobej PN sudcu presahujúcej šesť kalendárnych týždňov do 06.10.2012.
 • 2012 – Rozhodnutia v trestnom konaní/2012/KVP/23,15.2.2012,UPV BB Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ, Obchodný register, aplikačné problémy/2012/KSP/121, 26.–27.11.2012,Omšenie
 • 2011 – 3. – 4.10.2011 – Školenie trestnoprávneho kolégia, Omšenie, 7. – 8.11.2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly; 2012 – Rozhodnutia v trestnom konaní/2012/KVP/23,15.2.2012,UPV BB Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ, Obchodný register, aplikačné problémy/2012/KSP/121, 26.–27.11.2012,Omšenie; 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Trestné činy hospodárske a proti majetku.Daňové trestné činy.Colné delikty/2013/KVP/43,09.–10.05.2013,JA Omšenie, Školenie APD (automat.prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB, Spoločné rokovanie občianskoprávneho a správneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi občianskoprávnu a správnu agendu, 17.–18.10.2013,IMS Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie
 • 2011 – 3. – 4.10.2011 – Školenie trestnoprávneho kolégia, Omšenie, 7. – 8.11.2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly

Published judgements

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Vyhlásenie konkurzu Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Vyhlásenie konkurzu Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Richard Bejda
  Defendants – A. G., B. Y., C. Y., E. Z., G. A., H. C., J. F., J. I., M. F., N. E., P. S., P. X., R. G., U. K., V. H., V. T., V. U., Y. D., and Z. J.
 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Richard Bejda
  Defendants – C. Q., D. M., E. F., F. K., I. S., L. T., Q. I., S. R., T. X., U. K., W. S., W. U., X. R., and X. U.
 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Banská Bystrica
  Judge – JUDr. Richard Bejda
  Defendants – B. U., C. S., D. L., F. L., F. P., H. R., J. U., J. V., M. F., O. Y., P. O., P. S., Q. G., R. P., T. X., W. G., W. N., X. E., and X. K.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.