JUDr. Richard Bejda

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 175 pojednávaní a 686 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 586 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 40
 • Počet potvrdených odvolaní – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 18,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Trestné činy hospodárske a proti majetku.Daňové trestné činy.Colné delikty/2013/KVP/43,09.–10.05.2013,JA Omšenie, Školenie APD (automat.prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB, Spoločné rokovanie občianskoprávneho a správneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi občianskoprávnu a správnu agendu, 17.–18.10.2013,IMS Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie
 • 2012 – Zastavený nápad v trestnej agende od 11.07.2012 z dôvodu dlhodobej PN sudcu presahujúcej šesť kalendárnych týždňov do 06.10.2012.
 • 2012 – Zastavený nápad v trestnej agende od 11.07.2012 z dôvodu dlhodobej PN sudcu presahujúcej šesť kalendárnych týždňov do 06.10.2012.
 • 2012 – Rozhodnutia v trestnom konaní/2012/KVP/23,15.2.2012,UPV BB Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ, Obchodný register, aplikačné problémy/2012/KSP/121, 26.–27.11.2012,Omšenie
 • 2011 – 3. – 4.10.2011 – Školenie trestnoprávneho kolégia, Omšenie, 7. – 8.11.2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly; 2012 – Rozhodnutia v trestnom konaní/2012/KVP/23,15.2.2012,UPV BB Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR v rámci EÚ, Obchodný register, aplikačné problémy/2012/KSP/121, 26.–27.11.2012,Omšenie; 2013 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Trestné činy hospodárske a proti majetku.Daňové trestné činy.Colné delikty/2013/KVP/43,09.–10.05.2013,JA Omšenie, Školenie APD (automat.prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB, Spoločné rokovanie občianskoprávneho a správneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi občianskoprávnu a správnu agendu, 17.–18.10.2013,IMS Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie
 • 2011 – 3. – 4.10.2011 – Školenie trestnoprávneho kolégia, Omšenie, 7. – 8.11.2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Richard Bejda
  Navrhovateľ – V. D.
 6. Pojednávanie, Vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Richard Bejda
  Navrhovateľ – S. J.
 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Richard Bejda
  Obžalovaní – A. G., B. Y., C. Y., E. Z., G. A., H. C., J. F., J. I., M. F., N. E., P. S., P. X., R. G., U. K., V. H., V. T., V. U., Y. D. a Z. J.
 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Richard Bejda
  Obžalovaní – C. Q., D. M., E. F., F. K., I. S., L. T., Q. I., S. R., T. X., U. K., W. S., W. U., X. R. a X. U.
 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Richard Bejda
  Obžalovaní – B. U., C. S., D. L., F. L., F. P., H. R., J. U., J. V., M. F., O. Y., P. O., P. S., Q. G., R. P., T. X., W. G., W. N., X. E. a X. K.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.