JUDr. Anna Bejdová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 534 pojednávaní a 2 013 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 422 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 182 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 187,37 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie právnej neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody - 17 328,71 eura… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 506,96 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 27 052,50 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 566,40 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že úver je bezúročný… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie za mŕtveho Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 020,- € Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.