JUDr. Peter Kuruc

 1. Active chairman at the court Okresný súd Poprad, we register 1,609 hearings and 1,308 decrees.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • issued – 0
 • delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued decrees in Civil agenda.

The judge worked 1090 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 525. – 541. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's decrees were on appeal affirmed in 64.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 205
 • Number of Affirmed Decisions – 133

An appeal against the judge's decrees is filed in 16.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's decrees 5.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 361 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 264 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 84 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 31.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 79.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court decrees against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 220 days and on average was assigned 121 cases in 10 days in main agendas.

The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of apellate decrees – 55
 • Number of confirmed decrees – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 21,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – Jednodňový seminár – BSM, ochrana spotrebiteľa, KS v Prešove, november 2011, Jednodňové zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia, KS v Prešove, september 2011.
 • 2011 – Jednodňový seminár – BSM, ochrana spotrebiteľa, KS v Prešove, november 2011, Jednodňové zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia, KS v Prešove, september 2011.

Published decrees

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 6. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 9. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Decree was issued on

More decrees

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie nemajetkovej ujmy… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 76.664,12 Kč s prísl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na manželské výživné Hearing will be held on

 5. Vyhlásenie rozsudku, o určenie neprijateľných zmluvných podmienok a… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl. Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť odstúpenia od zmluvy Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.358,48 € s prísl. Hearing was held on

 2. Predbežné prejednanie sporu, na vypratanie nehnuteľnosti a na ochranu… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného na plnoleté dieťa Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť odstúpenia od zmluvy Hearing was held on

 6. Predbežné prejednanie sporu, o zrušenie a vyporiadanie podielového… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie nemajetkovej ujmy… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neprijateľných zmluvných… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 226,40 EUR s príslušenstvom Hearing was held on

More hearings

Mentions in media

No mentions about the judge has been found in media.

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.